marți, 20 februarie 2007

Mission Statement

„Phoenix Transilvania” este primul blog interetnic româno-maghiar din Romania.

Ne propunem să fim purtători de cuvânt ai unei noi generaţii de ardeleni, tineri români şi maghiari, care doresc să depaşească spiritul rigid în care au fost formaţi si educaţi : istorii, culturi, mentalităţi distincte, în cadrul aceluiaşi spaţiu, Transilvania.

Vrem să vorbim deschis despre subiecte sensibile si tabuuri legate de chestiunea etnică, despre identitate culturală şi multiculturalism, despre cum putem folosi si imbogăţi impreună moştenirea transilvană. Sperăm intr-o abordare inedită a tematicii relaţiilor interetnice ardeleneşti, bazată pe date, statistici, dovezi concrete, pe discuţii informate şi lipsite de prejudecată.

Intenţionăm să discutăm cu precădere despre prezentul şi viitorul nostru, categoric prioritare, fără a ignora însă trecutul, a cărui înţelegere, din ambele perspective, cea maghiară si cea română, dorim să o analizăm, dezbatem, explicăm. Suntem interesaţi în evidenţierea stereotipurilor negative care abundă în asemenea discuţii, în identificarea cauzelor acestora şi în demonstrarea irelevanţei lor. În particular, considerăm important faptul că de sute de ani ne clădim viaţa împreună pe aceste meleaguri, şi esenţial faptul ca avem alte mii de ani de convieţuire înaintea noastră. Vrem să demolăm zidurile care ne separă, vrem să construim poduri care ne leagă.

Avem convingerea că suntem prima generaţie, care, în condiţiile unificării europene, are şansa reală de a scapa de naţionalismul contraproductiv, otrăvitor, prezent în sânul ambelor etnii, moştenit nealterat din moşi strămoşi. In mare măsură, aceasta depinde doar de alegerea noastra, a fiecăruia. Credem în însănatoşirea, recunoaşterea şi promovarea multiculturalismului latent; dorim întărirea unei identităţi transilvane comune.

Deşi corect ar fi să scriem atât în română cât şi în maghiară, din considerente practice am decis să postăm doar in limba română, aceasta fiind înţeleasă şi vorbită de marea majoritate a publicului din Romania. O limbă de circulaţie internaţională, engleza, va fi utilizată în cazul în care vom considera că subiectul abordat ar fi de interes unei audienţe mai largi decât românii şi maghiarii din România.

Pe acest blog vom cultiva dialogul, dezbaterea si schimbul de idei, civilizate, in două sensuri. Pe de o parte între noi, cei care publicăm, pe de alta parte între noi si cei care ar decide să intervină prin comentarii sau prin reacţii mai elaborate, acestea din urmă putând fi postate pe blog in numele lor. Aspirăm sa fim protagonişti ai unui dialog deschis, decent şi inteligent, între români si maghiari - dialog prea puţin practicat in acest moment, la nivel de opinii publice, în România - şi intenţionăm impunerea aceloraşi standarde de comunicare şi respect reciproc cititorilor noştri. În consecinţă, incurajăm şi invităm cu mare plăcere reacţiile, criticile, punctele de vedere ale tuturor, însă nu vom accepta/tolera contribuţii deplasate în idei şi/sau limbaj.

Blogul « Phoenix Transilvania » este accesibil la adresa de web
http://phoenixtrans.blogspot.com/.

În speranţa unei colaborări fructuoase cu un număr cât mai mare de cititori,

Semnează actul de (re)naştere al Phoenix-ului Transilvan,

Dan Anghel, Silye Lóránd, Czika Tihamér si Sebastian Buhai

20 februarie 2007

Update:

Semnează mission statement-ul şi devin noi membri ai Phoenix Transilvania,

Márton Róbert si Palkó Aurora Dalma,

15 iulie 2007


Update 2:


Semnează 'mission statement'-ul şi devine nou membru al Phoenix Transilvania,

Mezei Krisztina Nelli,

12 noiembrie 2007